She was unhappy that she lost contact with...

She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends w...

0
She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends went she went abroad to study.
made room forput in charge ofgot in touch oflost control of

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
got in touch of

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP