Sinh viện A tốt nghiệp đại học chuyên...

Sinh viện A tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, có thể tự do lựa...

0
Sinh viện A tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, có thể tự do lựa chọn việc làm ở bất cứ đâu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, việc lựa chọn của sinh viên A thể hiện nội dung của bình đẳng
trong thực hiện hợp đồng lao động.trong thực hiện quyền lao động.giữa lao động phổ thông với đại học.giữa lao động nam và lao động nữ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
trong thực hiện quyền lao động.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP