Số liên kết peptit trong phân tử Gly–Ala–Ala–Gly...

Số liên kết peptit trong phân tử Gly–Ala–Ala–Gly là

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP