So với con đường hấp thụ nước và...

So với con đường hấp thụ nước và ion qua tế bào chất - không bào, con...

0
So với con đường hấp thụ nước và ion qua tế bào chất - không bào, con đường hấp thụ nước và ion qua thành tế bào – gian bào có đặc điểm là
nhanh và có tính chọn lọc cao hơn. nhanh và có tính chọn lọc thấp hơn. chậm và có tính chọn lọc thấp hơn. chậm và có tính chọn lọc cao hơn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nhanh và có tính chọn lọc thấp hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP