So với phong trào cách mạng 1930 –...

So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, mục tiêu đấu tranh của phong...

0
So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 có sự thay đổi gì ?
Tập trung vào nhiệm vụ phản phong. Tập trung vào nhiệm vụ phản đế. Đòi giảm tô, giảm tức, xóa nợ cho nông dân. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP