- John: “Could I use your dictionary?” –...

- John: “Could I use your dictionary?” – Daisy: “ "

0
- John: “Could I use your dictionary?” – Daisy: "
Sure. That’s a good ideaYes, of courseI’m sorry to hear thatYes, you do

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Yes, of course

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP