Gọi $M left x _ M y _...

Gọi $M\left( {{x}_{M}};{{y}_{M}} \right)$ là một điểm thuộc $\left( C...

0
Gọi $M\left( {{x}_{M}};{{y}_{M}} \right)$ là một điểm thuộc $\left( C \right):y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$, biết tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại $M$ cắt $\left( C \right)$ tại điểm $N\left( {{x}_{N}};{{y}_{N}} \right)$ (khác $M$ ) sao cho $P=5x_{M}^{2}+x_{N}^{2}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $OM$.
$OM=\frac{5\sqrt{10}}{27}$ .$OM=\frac{7\sqrt{10}}{27}$.$OM=\frac{\sqrt{10}}{27}$ .$OM=\frac{10\sqrt{10}}{27}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$OM=\frac{10\sqrt{10}}{27}$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP