Kết quả thí nghiệm của các dung dịch...

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được gh...

0
Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển màu xanh

Y

Nước brom

Kết tủa màu trắng

Z

Dung dịch AgNO3/NH3

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Cu(OH)2

Dung dịch có màu xanh lam


Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
Natri stearat, anilin, saccarozo, mantozo Anilin, natri stearat, mantozo, saccarozo Anilin, natri stearat, saccarozo, mantozoNatri stearat, anilin, mantozo, saccarozo

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Natri stearat, anilin, mantozo, saccarozo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP