Một máy biến áp lý tưởng có cuộn...

Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có đ...

0
Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là U3. Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng
\[\frac{n{{U}_{1}}}{{{U}_{3}}+{{U}_{2}}}\]\[\frac{n{{U}_{1}}}{{{U}_{3}}-{{U}_{2}}}\]\[\frac{{{U}_{3}}+{{U}_{2}}}{n{{U}_{1}}}\]\[\frac{{{U}_{3}}-{{U}_{2}}}{n{{U}_{1}}}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\frac{n{{U}_{1}}}{{{U}_{3}}-{{U}_{2}}}\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP