STA International _______ the conference is laying emphasis...

STA International, _______ the conference, is laying emphasis on fair...

0
STA International, _______ the conference, is laying emphasis on fair competition between countries.
supervise supervised supervising supervises

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
supervising

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP