Sự kiện mở ra khởi nghĩa từng phần...

Sự kiện mở ra khởi nghĩa từng phần ở Việt Nam trong năm 1945 là

0
Sự kiện mở ra khởi nghĩa từng phần ở Việt Nam trong năm 1945 là
Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1. Nhật đầu hàng Đồng minh. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa của Đảng”. Nhật đảo chính Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhật đảo chính Pháp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP