Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công...

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đã chuyển từ tự phát...

0
Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đã chuyển từ tự phát lên tự giác hoàn toàn?
Cuộc bãi công của nhân dân Ba Son (8/1925). Khởi nghĩa Yên Bái thất bại (2/1930). Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP