Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc...

Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực d...

0
Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19/12/1946?
Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng. Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại. Nhân dân tự phát nổi dậy đánh Pháp. Quân ta khiêu khích Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP