Sự phát triển của phong trào công nhân...

Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam (1926-1929) có ý nghĩ...

0
Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam (1926-1929) có ý nghĩa gì đối với sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam?
Tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ truyền bá vào Việt Nam. Là một yếu tố dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Là lực lượng đi đầu trong phong trào cách mạng dân tộc dân chủ.Đã tập hợp đông đảo các lực lượng xã hội chống đế quốc, phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Là một yếu tố dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP