Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái...

Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) chứng tỏ điều gì?

7
Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) chứng tỏ điều gì?
Mục tiêu cuộc khởi nghĩa không phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Giai cấp tư sản Việt Nam chưa thống nhất trong chủ trương khởi nghĩa Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng tư sản Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng tư sản

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP