Sục V l khí CO2 đktc vào 4...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Sục V l khí CO2 (đktc) vào 4 l dd Ca(OH)...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Sục V l khí CO2 (đktc) vào 4 l dd Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa trắng nặng 5g. Tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCA(OH)2=0.08
Th1
5/100=0.05mol=nCO2
Vco2=0.05x22.4=1.12l
TH2
CACO3=2.nCA(OH)2 -nCO2
0.05=2.0.08-Nco2
=>nCo2=0.11
Vco2=0.11x22.4=2.464l

ta có nOH- = 0,16 mol
n CaCO3 = 0,05
áp dụng công thức nCO32- +nCO2= nOH- được n CO2 bằng 0,11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP