Susan: “ ______ ” - Peter: “No thanks...

Susan: “ ______.” - Peter: “No, thanks. I‟m not hungry.”

0
Susan: “ ______.”
- Peter: “No, thanks. I‟m not hungry.”
Do you like eating cookies?Would you like some cookies?Do you have any cookies?Are cookies your favorite snacks?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Would you like some cookies?

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP