Tác động tích cực của cuộc khai thác...

Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1...

0
Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) đến nền kinh tế Việt Nam là gì?
Du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam.Phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.Làm cho công nghiệp Việt Nam phát triển.Xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP