Thành quả đạt được lớn nhất của phong...

Thành quả đạt được lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

0
Thành quả đạt được lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?
Quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu .Hình thành khối liên minh công nông.Thành lập được chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hình thành khối liên minh công nông.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP