Thành quả lớn nhất của phong trào cách...

Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

15
Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là
thành lập được chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng. khình thành khối liên minh công nông.quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu .

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đẻ nhiều

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
hình thành khối liên minh công nông.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP