The current share prices of AIB and Bank...

The current share prices of AIB and Bank of Ireland are not _______ o...

0
The current share prices of AIB and Bank of Ireland are not _______ of the true health of these banks.
decisive reminiscent protective indicative

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
indicative

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP