The last paragraph suggests that scientists should be...

The last paragraph suggests that scientists should be aware of

0
The last paragraph suggests that scientists should be aware of
the harsh climate of Antarcticaways to study Lake Vostok without contaminating itfurther discoveries on the surface of Antarcticaproblems with satellite-borne radar equipment

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ways to study Lake Vostok without contaminating it

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP