The passage states that resin ...

The passage states that resin .

0
The passage states that resin .
is found only in the bristlecone pinehelps stop rot from startingassists the tree trunks to developflows from the branches to the tree trunk

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
helps stop rot from starting

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP