The renowned chef who worked in Japan more...

The renowned chef , who worked in Japan more than three years, prepar...

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
was served

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP