The word “applicable” in paragraph 1 is closest...

The word “applicable” in paragraph 1 is closest in meaning to .

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
relevant

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP