Theo anh chị chỉ tiêu C1 4 “Tỷ...

Theo anh/chị, chỉ tiêu C1.4 “Tỷ lệ thiết lập dịch vụ BRCĐ đạt thời gi...

0
Theo anh/chị, chỉ tiêu C1.4 “Tỷ lệ thiết lập dịch vụ BRCĐ đạt thời gian quy định” áp dụng cho các dịch vụ nào ?
FiberVNN, MyTV.FiberVNN, MyTV, ĐTCĐ.FiberVNN, MyTV, ĐTCĐ, ĐTCĐ IMS (có bao gồm Sip Trunking)FiberVNN, MyTV, ĐTCĐ, ĐTCĐ IMS (không bao gồm Sip Trunking)

0 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu

Hiện chưa có câu trả lời nào!

Nếu bạn biết câu trả lời, đừng ngại chia sẻ lời giải

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP