Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh...

Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, k...

0
Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa 2 khe a = 0,5 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa 2 khe, tịnh tiến từ từ màn quan sát dọc theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe một đoạn 0,375 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ 2 ứng với vị trí cuối của màn. Bước sóng λ có giá trị
0,7 μm0,4 μm0,6 μm0,5 μm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
0,6 μm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP