Thuận lợi nào sau đây không phải là...

Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng bằng ở n...

0
Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng bằng ở nước ta?
Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng. Cung cấp các nguồn lợi về thủy sản, lâm sản, khoáng sản. Phát triển mạnh cây công nghiệp dài ngày. Tập trung các khu công nghiệp, thành phố, trung tâm thương mại.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Thuận lợi không phải là của khu vực đồng bằng ở nước ta là “Phát triển mạnh cây công nghiệp dài ngày” vì đồng bằng thích hợp với cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày hơn; cây công nghiệp dài ngày thích hợp với vùng trung du, miền núi hơn
Phát triển mạnh cây công nghiệp dài ngày.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP