Thực tiễn những khó khăn của nước Nga...

Thực tiễn những khó khăn của nước Nga Xô viết sau Cách mạng tháng Mườ...

0
Thực tiễn những khó khăn của nước Nga Xô viết sau Cách mạng tháng Mười (1917) và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945) đã chứng minh cho luận điểm nào dưới đây?
Các nước tư bản chủ nghĩa không bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội.Giặc ngoại xâm và nội phản luôn rình rập sau khi cách mạng thành công.Những tàn dư của chế độ cũ để lại luôn là thức thách lớn cho cả dân tộc.việc giành chính quyền đã khó, nhưng giữ được chính quyền còn khó khăn bội phần.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
việc giành chính quyền đã khó, nhưng giữ được chính quyền còn khó khăn bội phần.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP