Thủy phân hoàn toàn 72 gam peptit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 72 gam peptit X trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch X chứa 38,375 gam muối clorua của valin và 83,625 gam muối clorua của glyxin. X thuộc loại: A. đipeptit. B. pentapeptit. C. tetrapeptit. D. tripeptit.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nValHCl = 0,25 và nGlyHCl = 0,75 —> nGly : nVal = 3 : 1 —> X là tetrapeptit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP