Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật...

Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản ngày càng lớn đã gây khó khăn c...

0
Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản ngày càng lớn đã gây khó khăn chủ yếu nào sau đây đối với quốc gia này?
Thiếu nguồn lao động, phân bố dân cư không hợp líThu hẹp thị trường tiêu thụ, gia tăng sức ép việc làmThiếu nguồn lao động, chi phí phúc lợi xã hội lớnThu hẹp thị trường tiêu thụ, mở rộng dịch vụ an sinh

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Tỉ lệ nguời già trong dân cư Nhật Bàn ngày càng lớn đã gây khó khăn lớn tới quốc gia này: thiếu nguồn lao động, chi phí phúc lợi xã hội lớn

Thiếu nguồn lao động, chi phí phúc lợi xã hội lớn

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP