Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.(b...

0
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.
Số thí nghiệm cuối cùng còn lại dung dịch chưa 1 muối tan là:
2 1 4 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

(a) Cu(dư) + 2Fe(NO3)3 $\xrightarrow{{}}$Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

(b) CO2 (dư) + NaOH $\xrightarrow{{}}$NaHCO3

(c) Na2CO3 (dư) + Ca(HCO3)2 $\xrightarrow{{}}$CaCO3 + 2NaHCO3 (ngoài ra còn Na2CO3 dư)

(d) Fe + 2FeCl3 $\xrightarrow{{}}$3FeCl2

Vậy có 1 thí nghiệm dung dịch thu được chỉ chứa 1 muối tan là (b)

2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP