Tiền tệ được coi là hàng hóa đặc...

Tiền tệ được coi là hàng hóa đặc biệt vì

5
Tiền tệ được coi là hàng hóa đặc biệt vì
nó được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả mọi hàng hóa nó là hàng hoá nhưng không đi vào tiêu dùng mà cất trữ. nó ra đời là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất hàng hóa. nó chỉ xuất hiện khi sản xuất hàng hóa đã phát triển mạnh mẽ.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nó được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả mọi hàng hóa

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
0
Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào dưới đây

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP