Tính hai mặt của xu thế toàn cầu...

Tính hai mặt của xu thế toàn cầu hoá là

0
Tính hai mặt của xu thế toàn cầu hoá là
vừa tạo ra thời cơ, vừa tạo ra thách thức cho tất cả các dân tộc trên thế giới. tạo ra cơ hội lớn cho cả các nước TBCN và XHCN. nguy cơ cạnh tranh khốc liệt và đánh mất bản sắc dân tộc. tạo ra thách thức lớn cho cả các nước TBCN và XHCN.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vừa tạo ra thời cơ, vừa tạo ra thách thức cho tất cả các dân tộc trên thế giới.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP