To be ------- for the corporate shareholder's program...

To be ------- for the corporate shareholder's program, you must have ...

0
To be ------- for the corporate shareholder's program, you must have been working here for at least three consecutive years.
eligible considerate available partial

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
eligible

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP