Trong bình kín không có không khí chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong bình kín (khôn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong bình kín (không có không khí) chứa 65,76 gam hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, Fe3O4 và FeCO3. Nung bình ở nhiệt độ cao đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 24,0 gam kết tủa. Hỗn hợp rắn B còn lại trong bình được chia làm 2 phần bằng nhau + Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch sau phản ứng thu được 21,84 gam kết tủa. + Phần 2 tác dụng hết với dung dịch chứa H2SO4 và 0,23 mol HNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat của kim loại có khối lượng 93,36 gam và hỗn hợp khí gồm a mol NO và b mol N2O. Tỉ lệ a:b là A. 3,75. B. 3,25. C. 3,50. D. 3,45.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 0,24 —> mB = mA – mCO2 = 55,2 —> Mỗi phần nặng 27,6 gam, gồm Al, Al2O3 và Fe Phần 1: nH2 = 0,06 —> nAl = 0,04 nAl(OH)3 = nAl + 2nAl2O3 = 0,28 —> nAl2O3 = 0,12 —> nFe = 0,255 Phần 2: m muối = 27.0,28 + 56.0,255 + mSO42- = 93,36 —> nSO42- = 0,745 Bảo toàn N —> a + 2b = 0,23 nH+ = 0,745.2 + 0,23 = 4a + 10b + 0,12.3.2 —> a = 0,15 và b = 0,04 —> a : b = 3,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP