Trong các oxit sau đây oxit nào tác...

Chương 5: Hiđro - Nước Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được...

0
Chương 5: Hiđro - Nước

Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước? Viết phương trình phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành:Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Tác dụng được với nước:  N2O5, K2O,  BaO, SO2 (Các bạn nhớ lại dãy tuần  ,  những chất đứng trước Mg đều tan trong nước K Na Ca Ba Mg .....)   N2O5 + H2O -> HNO3 K2O + H2O -> 2KOH BaO + H2O -> Ba(OH)2 SO2 + H2O -> H2SO3 (Axit:  H2 + gốc axit Cl,  So4,  So3,  No3 , ...)  (Bazơ:  KL+ OH)  

Gửi 5 tháng trước

Thêm bình luận
0

Những oxit tác dụng với H2O: SO2, K2O, BaO, N2O5

- Những oxit tác dụng với nước tạo ra axit tương ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

- Oxit tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP