Trong các oxit sau đây oxit nào tác...

Chương 5: Hiđro - Nước Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được vớ...

1
Chương 5: Hiđro - Nước

Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước? Viết phương trình phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành:Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 4 ngày trước

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1

Những oxit tác dụng với H2O: SO2, K2O, BaO, N2O5

- Những oxit tác dụng với nước tạo ra axit tương ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

- Oxit tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 4 ngày trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Đăng nhập để bình luận