Trong các phát biểu sau có bao nhiêu...

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói đế...

0
Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói đến tiến hóa nhỏ? (1). Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.(2). Sự biến đổi vốn gen trong quá trình tiến hóa nhỏ luôn dẫn đến sự hình thành loài mới.(3). Giao phối ngẫu nhiên là một trong các tác nhân gây ra tiến hóa nhỏ. (4). Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô của một loài.(5). Một nhân tố được xem là gây ra tiến hóa nhỏ thì nhân tố đó phải gây ra sự biến đổi đồng thời tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
4.1.2.3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP