Trong chân không bước sóng ánh sáng đỏ...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ bằng ...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ bằng

  • A. 750 mm
  • B. 750 µm
  • C. 750 nm
  • D. 750 pm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ λ=750nm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP