Trong một thí nghiệm Y−âng về giao thoa...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong một thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh s...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong một thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm. Trên màn khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối cạnh nhau bằng

  • A. 2 mm
  • B. 0,5 mm
  • C. 4 mm
  • D. 1 mm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

i=λD/a=(0,5.10-6.2)/(0,5.10-3)=2.10-3 (m)

Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối canh nhau là nửa khoảng vân: i/2=10-3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP