Một sóng cơ học có tần số f...

Chương 1: Dao Động Cơ Một sóng cơ học có tần số f = 1000Hz lan truyền...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một sóng cơ học có tần số f = 1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là

A. sóng siêu âm. B. sóng âm. C. sóng hạ âm. D. chưa đủ điều kiện để kết luận

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B. Hướng dẫn: Sóng âm là sóng cơ học có tần số từ 16Hz đến 20000Hz. Sóng hạ âm là sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 16Hz. Sóng siêu âm là sóng cơ học có tần số lớn hơn 20000Hz

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP