Để phân loại sóng ngang và sóng dọc...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Để phân loại sóng ngang và sóng dọc ngườ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

  • A .phương dao động và phương truyền sóng
  • B. năng lượng sóng và tốc độ truyền sóng
  • C .phương truyền sóng và tần số sóng
  • D .tốc độ truyền sóng và bước sóng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP