Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của...

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nhwungx giai cấp hay bộ...

0
Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nhwungx giai cấp hay bộ phận nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng cách mạng?
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức; đối với tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ có thể lợi dụng hoặc trung lập Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức; đối với tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ có thể lợi dụng hoặc trung lập

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP