Trong giai đoạn 1925-1930 tổ chức nào dưới...

Trong giai đoạn 1925-1930, tổ chức nào dưới đây của Việt Nam ra đời m...

0
Trong giai đoạn 1925-1930, tổ chức nào dưới đây của Việt Nam ra đời muộn nhất?
An Nam Cộng sản đảng. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam Quốc dân đảng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP