Trong một phòng học có chiều dài 12m...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong một phòng học có chiều dài 12m, chiều...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong một phòng học có chiều dài 12m, chiều rộng 7m, chiều cao 4m.

a) Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học.

b) trong phòng học có 50 em học sinh, hãy tính thể tích khí CO2 thở trong 45 phút, biết rằng một học sinh thử ra 2 lit khí ( thể tích CO2 chiếm 4%) một lần, một phút thở ra khoảng 16 lần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Thể tích không khí trong phòng học: Vkk = 12x7x4 = 336(m3)

Thể tích oxi trong phòng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

b) Thể tích CO2 thở ra trong 1 phút của 50 học sinh:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Trong 45 phút 50 học sinh này thở ra CO2:

64 x 45 = 2880(l) = 2,88(m3)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP