Trong những tổ chức yêu nước và cách...

Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập ở Trung Quốc...

0
Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập ở Trung Quốc dưới đây, tổ chức nào không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập?
Hội liên hiệp thuộc địa.Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.Tâm tâm xã.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tâm tâm xã.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP