Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh...

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân sáng...

1
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 cùng phía so với vân trung tâm là 3,6 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba trên màn là
7,2 mm.2,4 mm.3,6 mm.4,8 mm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
7,2 mm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP