Trong thí nghiệm Y – âng về giao...

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát đồng thờ...

0
Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là \[{{\lambda }_{1}}\]= 0,42\[\mu \text{m}\]; \[{{\lambda }_{2}}\]= 0,56\[\mu \text{m}\]và \[{{\lambda }_{3}}\](\[{{\lambda }_{3}}\]>\[{{\lambda }_{2}}\]); Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, ta thấy có 2 vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai vân sáng \[{{\lambda }_{1}}\]và \[{{\lambda }_{2}}\]; 3 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng \[{{\lambda }_{1}}\]và \[{{\lambda }_{3}}\]. Bước sóng \[{{\lambda }_{3}}\]bằng
0,56\[\mu \text{m}\]0,72\[\mu \text{m}\]0,63\[\mu \text{m}\]0,5\[\mu \text{m}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,63\[\mu \text{m}\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP