Từ cuối những năm 70 của TK XX...

Từ cuối những năm 70 của TK XX, chủ nghĩa thực dân chỉ tồn tại dưới h...

0
Từ cuối những năm 70 của TK XX, chủ nghĩa thực dân chỉ tồn tại dưới hình thức nào?
Chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.Chủ nghĩa thực dân kiểu mới Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP