Từ tháng 3 – 1938 đến tháng 11...

Từ tháng 3 – 1938 đến tháng 11 – 1939, hình thức tập hợp lực lượng củ...

0
Từ tháng 3 – 1938 đến tháng 11 – 1939, hình thức tập hợp lực lượng của cách mạng Đông Dương có tên gọi
Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Mặt trân dân tộc phản đế Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP